Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj 14 Mart 2024, 16:05

ALZHEİMER NEDİR?

Dr. Alois Alzheimer, bugün “Alzheimer Hastalığı” olarak bilinen hastalığın klinik ve anatomo-patolojik bulgularını ilk olarak tanımlayan kişidir.

Alzheimer Hastalığı, en sık görülen demans türü olup tüm dünyada giderek artan fakat sebebi hala tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Genel olarak demans, özel olarak Alzheimer Hastalığı, genellikle yaşlı popülasyonda yaygın olarak görülen ve çok yavaş olarak gelişerek bedenen ve ruhen yıpratıcı olan bir hastalıktır. Dünya çapında bir yaşlanma olgusu ile karşı karşıya olmamız nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde görülen Alzheimer Hastalığı, giderek büyüyen bir sağlık ve aynı zamanda sosyo-ekonomik sorundur. Alzheimer Hastalığının klinik belirtileri ortaya çıkmazdan onlarca yıl önce, beyindeki dejenerasyonun 30’lu, 40’lı yaşlarda başladığı tahmin edilmektedir.

Alzheimer Hastalığı için en önemli risk faktörü yaştır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre, 65 yaşından 90 yaşına doğru gidildikçe her 5-6 yılda bir, Alzheimer Hastalarının insidansı yaklaşık ikiye katlanmakta. 90 yaşın üzerine çıkıldıkça insidans da katlanarak artmaya devam eder. Tüm dünyadaki demans vakalarının bu derece yoğun olması ve giderek artması, biyo-psiko-sosyal sorun olmasının yanı sıra, bütün hükümetler ve sağlık kuruluşları için büyük bir ekonomik sorun olmaktadır.

Dünya çapında bir yaşlanma olgusu ile karşı karşıya olmamız nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde görülen Alzheimer Hastalığı, giderek büyüyen bir sağlık ve aynı zamanda sosyo-ekonomik sorundur. Alzheimer Hastalığının klinik belirtileri ortaya çıkmazdan onlarca yıl önce, beyindeki dejenerasyonun 30’lu, 40’lı yaşlarda başladığı tahmin edilmektedir.

Alzheimer risk faktörleri kişinin kendine özeldir; yaşam tarzı, çevre ve genetik geçmişinin bir hastalığa yakalanma olasılığına katkıda bulunmasıdır. Risk faktörleri kendi başına hastalık sebebi değildir. Risk faktörleri, Alzheimer Hastalığının gelişmesini arttıracak bir ihtimalin göstergesidir fakat kesinlik ifade etmez. Bununla beraber, bilinen risk faktörlerinin bir kişide hastalık geliştirmede öneminin olmadığı ya da az olduğu demek de değildir. Bazı risk faktörleri değiştirilebilir özelliktedir (örneğin: sigara içmek, yüksek tansiyon); diğer bazı risk faktörleri ise değiştirilemez (örneğin: Yaş, genetik yapı).